Ochrana osobních údajů (GDPR)

  1. Správce

Správce, nebo-li subjekt, zodpovědný za přímé zpracování  osobních údajů na webu Andromedassi.cz
Kontakt na správce: redakce-clanky-a-moda-pro-zeny@andromedassi.cz
  1. Jak je zacházeno s osobními údaji a jaká platí pravidla

E-mailové adresy

E-mailové adresy jsou vyžadovány na základě oprávněného zájmu (zpětná komunikace). Emailové adresy jsou vyžadovány ve formulářích různého charekteru (kontaktní formulář, formulář - dotaz do módní poradny a podobně). Z těchto formulářů je zřejmé, k jakému účelu slouží. Proto jsou tyto osobní údaje vyžadovány na základě oprávněného zájmu a správce není povinen vyžadovat výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů. E-mailové adresy nejsou předávány žádným jiným společnostem - zpracovatelům, výjímku tvoří společnost Webnode. Více v bodě 4 - Zpracovatel.
E-maily jsou uchovány na nezbytně nutnou dobu - do sedmi pracovních dnů. Poté jsou e-mailové adresy z databáze natrvalo smazány. Pokud je vyžadováno pouze křestní jméno a to bez příjmení, tento údaj se nepovažuje za údaj osobní. Rovněž není za osobní údaj považován samotný čistý text, nebo-li-komunikace zprávy ( je myšleno bez fotografie, bez křestního jména i s příjmením, bez udání města apd.), například dotaz položený do módní poradny. Samotné dotazy do módní poradny (otázky, či popis problému) neobsahují žádné přímé identifikátory jedince-osoby. Některé dotazy zaslané do módní poradny Andromedassi.cz, mohou být tudíž zveřejněny - publikovány, bez vědomí dotyčných osob. A to buď s vymazaným (neexistujícím), nebo 100% upraveným (smyšleným) e-mailem (většinou v podobě xxx@xxx) a to pouze se jménem (bez příjmení), či aliasem.
E-mailové adresy uživatelů stránek Andromedassi.cz, či jiné odobní údaje nikdy nebyly a nikdy nemohou být bez výslovného souhlasu dotyčné osoby, použity pro reklamní účely. Na webu Andromedassi.cz se nenachází žádná personalizovaná reklama.

Fotografie

Fotografie, lze za určitého hlediska považovat za biometrický, nebo-li osobní údaj. Je to dáno hlavně tím, do jaké míry je člověk rozeznatelný, nebo-li identifikovatelný. Je tedy lépe, zasílat takové fotografie, které znemožňují identifikaci dané osoby. To je například fotografie, kde není vidět obličej, snímaná fotografie neobsahuje hlavu dotyčné osoby a podobně. Na webu Andromedassi.cz se lze setkat s dobrovolným vyžádáním fotografie. Týká se to módní poradny, ta práci s fotografiemi usnadňuje. Tyto fotografie jsou však vyžadovány na dobrovolném, nebo-li svobodném rozhodnutí dané osoby. Tedy, fotografie není v žádném případě nutná, pro zpracování dotazu zaslaného do módní poradny.
Jelikož se fotografie může zohledňovat, jako osobní údaj a je pro ni vyžadován výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, je toto vyjádření nezbytné vyplnit ve formuláři a to pokud, má být fotografie odeslána na web Andromedassi.cz. Vyjádření se provede buď zaškrnutím políčka SOUHLASÍM, nebo NESOUHLASÍM se zpracováním osobních údajů.
Dále, fotografie mohou být veřejně publikovány na webu Andromedassi.cz. pro propagační účely stránek. I toto však musí být vyjádřeno souhlasem, či nesouhlasem ve formuláři, který se nachází na stránkách webu. Pokud je fotografie se souhlasem zveřejněná, nikdy k ní není přidělen žádný další osobní údaj, kromě křestního jména (bez příjmení). Fotografie, které byly zaslány do databáze Andromedassi.cz, jsou zde uchovány jen na nezbytně dlouhou dobu a poté natrvalo smazány. Doba archivování je sedm pracovních dní.
 Fotografie jsou taktéž uchovávány na platformě Webnode, který je zpracovatelem osobních údajů. Fotografie nejsou nikdy předávány do jiné databáze, než do Andromedassi.cz. Fotografie nejsou žádným způsobem upravovány, maximálně je upravena velikost fotografií.
  1. Zpracovatel, neboli subjekt, kterému jsou předávána data osobních údajů

Web Andromedassi.cz hostuje na platformě a serverech Webnode.cz
Společnost Webnode, jakožto zpracovatel osobních údajů, umožňuje na své platformě a na svých serverch ukládat osobní údaje pořízené správcem.
  1. Osobní údaje a třetí strana

Osobní údaje nejsou správcem předávány třetím stranám, avšak na webu jsou umístěné různé aplikace třetích stran, jako jsou tlačítka sociální sítí. Avšak, poskytovatelé těchto aplikací zajišťují ochranu osobních údajů (GDPR). 
V budoucnu je možné, že, se aplikace třetích stran na webu změní (odstraní se, nebo vzniknou nové).
  1. Práva uživatelů na ochranu osobních údajů

  • Právo na odvolání souhlasu
  • Právo na přenositelnost
  • Právo být zapomenut
  • Právo na stížnost
  1. Cookies

Na webu Andromedassi.cz jsou používány cookies pro webovou analytiku. Slouží k pochopení toho, co uživatelé na stránkách dělají a jak s nimi pracují. Díky tomu je možné, web uživatelům (čtenářům) lépe přizpůsobovat tak, aby byli s ním co nejvíce spkojeni. Je například zaznamenána IP adresa, název vstupní stránky apd. Jelikož jde o oprávněný zájem ze strany správce, není pro toto vyžadován souhlas, či nesouhlas uživatele. Jsou zde používány cookies třetích stran, jako je Google Analytics a Toplist.
Cookies třetích stran pro webovou analytiku se mohou v průběhu doby měnit (odstraní se, nebo vzniknou nové). Pokud uživatel nechce, aby tyto cookies zaznamenávaly jeho pohyb na webu, pak toto uživatel může změnit nastavením ve svém prohlížeči.
 
Tyto pravidla jsou platná od 25.5 2018