Jak se chovat ke zvířatům. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 2013

 

Jak se umět chovat ke zvířatům, by měl vědět každý řádný občan a člověk se srdcem na pravé straně.

NěkteříJak se chovat ke zvířatům určuje zákon na ochranu zvířat proti týrání. lidé si naivně myslí, že se mohou ke zvířatům chovat, jak se jim zlíbí. Hlavně, pokud se jedná o praktiky, které jsou zákonem jasně vymezené. Zákon na ochranu zvířat proti týrání z roku 2013 jasně definuje, jak se chovat ke zvířatům.

Může člověk zvíře utopit? Může jakýkoliv člověk zvířata porážet? Mohou se kupírovat u zvířete uši? Může se násilně vytlačovat mlíčí, nebo jikry z ryb? Mohou se seškrabávat šupiny z živých ryb? Je možné krmit zvířata dalšími živými zvířaty, když to není nutné? A tak dále.

Je mnoho otázek a také proto, mnoho odpovědí. Tento zákon vznikl proto, aby se lidé chovali ke zvířatům citelně a zvířata netrpěla. Tedy, aby nebyla týrána. Zvíře je živý tvor, který cítí bolest, stejně jako člověk. A člověk nemá žádné právo zcela bezdůvodně zvířatům působit bolest a trápení. A to jest, jak bolest fyzickou, tak bolest psychickou. Pokud k takovému činu dojde, je to vázané zákonem, tedy trestné. 

Takže znovu.Člověk, který způsobí bezdůvodně zvířeti fyzickou a psychickou bolest, nebo dokonce smrt, je za tento svůj čin trestně odpovědný!!! Myslí na to platný zákon z roku 2013 na ochranu zvířat proti týrání. 

Přesné znění, jak se chovat ke zvířatům určuje platný a novelizovaný zákon na ochranu zvířat proti týrání 2013