Politika použití cookies Andromedassi.cz

Upozornění: služby Hotjar a Onesignal jsou dočasně odpojené. Tudíž tyto organizace nesbírají žádná data z tohoto webu. Pro vaše ujištění doporučujeme otevřít nabídku cookies na tomto webu - cookie Hotjar a Onesignal nejsou přítomny. Aktuální informace najdete na stránce Ochrana osobních údajů.
Děkujeme za vaši pozornost.

Na webu Andromedassi.cz se používají Cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které jsou ukládány do počítače/zařízení uživatele. Tyto soubory cookies se dělí na jednotlivé typy a jsou používané pro různé účely.

Jsou cookies dočasná a trvalá. Na tomto webu jsou používané oba typy. Dočasné cookie funguje jen do zavření prohlížeče, trvalé funguje do předem určené platnosti samotné cookie. Andromedassi.cz používá cookies pro účely Google Analytic, což je webová služba od společnosti Google, která slouží k analytickým přehledům stránek. Jinými slovy, tyto soubory cookie jsou sdíleny se společností Google. O tom, jak jsou tyto cookie ve službě Google Analytic používána s ohledem na Soukromí a bezpečnost je možné přečíst zde. Tato služba umožňuje administrátorům webových stránek lépe pochopit to, jak uživatelé pracují a zacházejí s obsahem stránek. V žádném případě z těchto poskytnutých údajů nelze vyčíst například jméno, příjmení, adresu, e-mail, nebo číslo telefonu uživatele. Stránky Andromedassi.cz nepoužívají ze služby Google Analytic uživatelské ID.

Web Andromedassi.cz používá cookies v Google Analytics, které ukládá tyto procesy: název stránky na které se uživatel nachází, jaký čas strávil na stránce, jaká byla spuštěna událost, například přidání hlasu do ankety, název síťové domény, název poskytovatele služeb domény, vracející se uživatel, nový uživatel, prohlížeč, jeho verze, kliknutí na jaký odkaz, kliknutí na obrázek, počet návštěv a jiné, další analytické procesy, z kterých nelze vyčíst žádné přímé identifikátory. Tyto procesy však mohou tvořit pospojovaný řetězec těchto různých údajů. Je tedy možné párovat tyto informace v jeden celistvý údaj. Tedy přesněji řečeno, je možné vyčíst například to, že doména s názvem xxx si prohlédla úvodní stránku tohoto webu, na této stránce strávila 6 minut času, poté vstopupila na stránku č.2 a následně klikla na odkaz s tímto názvem.

Doména Andromedassi.cz také užívá aplikaci umístěnou na Hotjar.com. Tato aplikace umožňuje správcům stránek zaznamenávat - nahrávat videozáznamy uživatele. Zde je zaznamenána celá trasa, nebo-li celý pobyt strávený na webu www.andromedassi.cz a to včetně všech uskutečněných akcí na stránkách (kliknutí, rolování, pohyb myší). Tento videozáznam je plně identický s celým obsahem webu, je tudíž možné z něj naprosto přesně vyčíst, jaké řádky uživatel čte, na jaké obrázky se dívá. Tento videozáznam je věrnou kopií-screenshot obrazovky, samozřejmě bez jakýchkoliv ostatních prvků, jako jsou různé lišty v prohlížeči uživatele apd. Toto je už v Hotjar a tudíž i v naší doméně zakázané. Hotjar také překrývá - zakazuje všechny citlivé části webu, například jedná-li se o přihlášení uživatele na stránku, nebo napsání e-mailu. Tyto osobní informace již nejsou v žádném případě s doménou Hotjar sdíleny. Ostatní zmíněné akce, co uživatel provede na webu Andromedassi.cz jsou tedy zaznamenány a tedy i sdíleny s doménou Hotjar, výjimku tvoří již zmíněné osobní - identifikační údaje, které automaticky nejsou do nahrávek zahrnuty. Proč nahrávka uživatele? Je to jeden z nejužitečnějších pomocníků pro webmastery a zároveň pro jisté pohodlí uživatele. Dá se tímto určit, co vlastně uživatele doopravdy na stánkách zajímá, co na webu dělají, co si rádi čtou a také to, co třeba vůbec nemusí a co je vesměs nudí. Také je možné zjistit, zda si užvatel všímá odkazů na stránce a celkově vůbec, jak se na webu orientuje, jestli našel, to, co hledal, nebo tzv. bloudí a neví co. Díky tomu se web www.andromedassi.cz neustále přizpůsobuje uživatelům tak, aby pro ně bylo uděláno maximum a tento web se jim zjednodušeně líbil. Nicméně, pro tyto účely také funguje již zmíněný Google Analytics. Zakázat nahrávání videozáznamů z Hotjar.com můžete zde.

Další služba, která je užívána na doméně Andromedassi.cz, je Onesignal.com. Tato služba funguje jako, marketingový a analytický nástroj, pro řízený vývoj na webu . Informuje uživatele například o akcích, článcích, o změnách, o produktech a jiných událostech na webu. Informuje tím, že se do prostředí prohlížeče uživatele aplikuje tzv.push - oznámení ve formě ikony, či obrázku a tyto obsahují již zmíněné informace pro uživatele. Chceme tímto informovat, že podobně, jako u Google Analytics, nebo Hotjar, jsou data sdílena s Onesignal.com. To znamená, že tyto údaje zaznamenává v analytických datech. Například, co je na stránkách prohlédnuto, kolik času tam bylo stráveno, jaké obrázky byly zhlédnuty apd. a dle toho je uživateli nabízen komfortnější přístup k informacím z daného webu. Osobní, nebo-li identifikační sběr dat jsou taktéž v této službě zakázána. Nicméně, sběr dat může obsahovat například doménu, prohlížeč, druh zařízení, kliknutí na odkaz, kliknutí na obrázek atd. Zakázat push - oznámení z Onesignal.com je možné v každém prohlížeči daného zařízení v položce nastavení a nebo dle těchto pokynů přímo na Onesignal.com

Dále pak web Andromedassi obsahují cookies dalších stran, které přímo, či nepřímo ovlivňují další funkce tohoto webu. Správa a kontrola nad těmito cookies nespadá pod doménu Andromedassi.cz, tudíž nemohou být nějak z naší strany ovlivněny. Na stránkách Andromedassi.cz může být použita vnitřní upoutávka v podobě flash filmu, která však v žádném případě nenahrazuje klasickou cílenou reklamu, ani tzv.remarketing a je plně v režii jen administrátora domény Andromedassi.cz.  Na stránkách se nenachází žádná cílená reklama jiných společností. Pokud se vašem prohlížeči zobrazuje informativní okno (push notifikace) s adresou subdomény andromedassi.onesignal.com, nebo andromedassi.os.tc je to tím, že jste povolil/a souhlas k odběru tohoto typu oznámení.  Toto oznámení - oznamovací okno v prohlížeči se zobrazuje pouze s předešlým potvrzením a souhlasem k jeho odběru, tedy k jeho zobrazování. Subdoména s názvem andromedassi.onesignal.com a andromedassi.oc.tc je pro tento účel informativních notifikací přidružena k naší doméně www.andromedassi.cz. Odběr těchto oznámení je možné zakázat v odstavci zmíněném výše, nebo přímo na našich stránkách pod ikonkou znázorňující zvoneček.

Jednotlivá cookie je možné v případě potřeby vypnout, nebo blokovat a to přímo v samotném prohlížeči vašeho zařízení. Toto se však všeobecně nedoporučuje, neboť hrozí ztráta některých podstatných, či méně podstatných funkcí webových stránek a tudíž je není poté možné plně využívat.

Tato zpráva byla sepsána za účelem vyrozumění uživatele o bezpečnosti a soukromí v případě užití cookies.