Jak funguje zvoneček? (odesílání push notifikace oznámení)

Tento web (Andromedassi.cz), umožňuje zájemcům - uživatelům (vám) těchto stránek používat tzv. push notifuikace oznámení. Tedy, ten, kdo má zájem, je mu umožněno zasílání různých zpráv a informací (od nás), které se týkají tohoto webu. Jsou to většinou zprávy o nových článcích, o oblečení, o novém oblečení, o případných změnách a prostě o všem, co je aktuální z tohoto webu, nebo dokonce i co na tomto webu pro běžné uživatele vidět není. Jsou zasílány tzv. notifikační zprávy - oznámení, které jsou zasílány pouze přímo do prohlížeče PC, nebo mobilu. Takže tyto zprávy, nebo-li oznámení je možné zaslat k uživateli (k vám) v jakýkoliv čas, pokud je počítač právě zapnutý.  Pokud počítač - zařízení není zapnuto, oznámení nedorazí. Může se stát, že toto oznámení - zpráva se zobrazí i když právě jsou prohlíženy nějaké stránky, nebo i když není na počítači zrovna vyvíjena žádná aktivita. Jakákoliv aktivita, nebo neaktivita nemá žádný vliv na tyto rozesílané zprávy. Vůbec nezáleží na tom, co je zrovna prohlíženo. Tyto push notifikace oznámení mají vlastní vnitřní aktivní systém, který se zpracovává jen v prohlížeči a na tomto principu jsou také rozesílány. Oznámení, neboli zprávy, které jsou odeslány se zobrazují ve formě aktivního obrázku, na který je možné kliknout a dostat se dále, pokud má uživatel (vy) zájem. Obrázky jsou zobrazovány v pravém dolním rohu obrazovky a jak, již bylo zmíněno, jsou zobrazovány nezávisle na tom, co zrovna uživatel (vy) dělá. 

Jak se přihlásit k odběru notifikačních zpráv - zvoneček?

  1.  V pravém dolním rohu se zobrazuje ikona - obrázek zvonečku.  Klikněte na zvoneček.

  2. Zvolte odebírat oznámení

  3. Tímto způsobem je možné se také odhlásit z odběru.

 

Nedostáváte vůbec žádné zprávy i když jste k nim přihlášen/-a?

 

Je možné, že jste v nedávné době mazal/-a historii prohlížení vašeho PC. To způsobí, že odstraníte veškerá data potřebná ke zvonečku, takže je to, jako by jste byl/-a odhlášen/-a z odběru zpráv. Je tedy nutné se znovu přihlásit a to tímto způsobem:

 
  1. Jděte na web Andromedassi.cz

  2. Otevřete všechna cookies na webu Andromedassi.cz

  3. Vyhledejte cookies s doménovým názvem Andromedassi.onesignal.com a Andromedassi.os.tc a tyto cookies domény nechte se vším, co vnich je, odebrat. Pozor, ne blokovat, ale odebrat.

  4. Znovu načtete stránky Andromedassi.cz

  5. Klikněte na obrázek zvonečku v pravém dolním rohu obrazovky a přihlaste se k oznámení

 

Problém se zvonečkem?

Vyskytuje se u vás nějaký problém se zvonečkem? Není vám moc jasné, jak to celé funguje? Napište!